preskoči na sadržaj
DRŽAVNA MATURA 2020./2021.

 

DRŽAVNA MATURA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Obavijest

Dragi maturanti,

promotrite Vremenike provedbe ispita državne mature u ljetnom i jesenskom roku u školskoj godini 2020./2021. (koji su postavljeni u prilogu).

Sve obavijesti o državnoj maturi možete pratiti na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr).

Pregledajte poveznicu Državna matura, koja sadrži Kalendar polaganja, Pravilnik o polaganju državne mature, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature, prilagodbu ispitne tehnologije, ispitne kataloge, vodiče, brošure i priručnike, provedene ispite, izvještaje državne mature, izdavanje svjedodžbi i potvrda, česta pitanja.

ispitna koordinatorica

 

Obavijest

Podsjećam sve pristupnike da prijava ispita državne mature za ljetni rok školske godine 2020./2021. traje do 15.veljače 2021. do 12:00 sati.
Od 1. veljače 2021. omogućena je prijava i studijskih programa.

ispitna koordinatorica

 

Državna matura 2020./2021. – ljetni rok – Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature Članak 10. stavak 6. propisuje opravdane razloge za naknadnu prijavu ispita.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
– teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
– smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 2. svibnja 2021. (uključujući i taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

Obrasci zamolbe:
–  Zamolba za naknadnu prijavu
–  Zamolba za promjenu ispita
–  Zamolba za promjenu razine ispita

Obrasci su pridodani u prilogu.

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavom ispita, promjenom ispita ili promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanom roku od 1.12.2020. do 15.02.2021.
Nepotpune zamolbe Povjerenstvo Centra neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 2. svibnja 2021. (uključujući i taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici www.postani-student.hr , dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Infocentra: 01 4501 899 ili e-poštom info.centar@ncvvo.hr

ispitna koordinatorica

 

Važna obavijest

Dragi maturanti,

na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljen je novi Kalendar polaganja ispita državne mature za ljetni i jesenski rok u školskoj godini 2020./2021. Kalendar je pridodan u prilogu.

ispitna koordinatorica

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

Dragi maturanti, u srijedu 14. srpnja 2021.u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature u ljetnome roku 2020./2021.

Od 14. srpnja 2021. (12:01 sati) do 16. srpnja 2021. (12:00 sati) traje aktivnost ulaganja prvostupanjskih prigovora na ocjenjivanje.

Lijepo vas pozdravljam, ispitna koordinatorica

 

KALENDAR I VREMENIK PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2019./2020. – LJETNI ROK

 

DRŽAVNA MATURA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

 

Dragi maturanti,

zbog promjena u Kalendaru školske godine 2019./2020. u dijelu koji se odnosi na maturante, NCVVO uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja donosi promjenu Kalendara provedbe ispita u ljetnom roku. U skladu s važećim odredbama Pravilnika o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 1/2013, 41/2019 i 127/2019) i Odlukom kojim se učenicima završnih razreda srednje škole omogućava polaganje dijelova ispita državne mature prije završetka nastavne godine 2019./2020. (KLASA: 602-03/19-06/00212; URBROJ: 533-05-20-0006 Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8. siječnja 2020. godine), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja donosi Kalendar provedbe ispita u ljetnom roku 2019./2020. koji je pridodan u prilogu.
 
ispitna koordinatorica

 

Dragi maturanti,

prema članku 15., stavku 2. Pravilnika o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 01/13. i 41/19.) Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja donosi do 15. svibnja kalendar polaganja ispita državne mature za sljedeću godinu. Budući da je kalendar školske godine 2019./2020. donesen nakon toga roka i da su u pojedinim dijelovima taj kalendar i kalendar polaganja ispita državne mature bili neusklađeni, na prijedlog MZO-a u kalendaru polaganja ispita državne mature učinjeni su neki ispravci.

Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. u ljetnom i jesenskom roku pridodan je u prilogu.

 

ispitna koordinatorica

 

DRŽAVNA MATURA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Dragi maturanti,

15. veljače 2019. završila je prijava ispita državne mature.

U narednom periodu možete odjaviti, promjeniti i naknadno prijaviti ispite. Svi ovi postupci provode se u skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).

Za navedene postupke javljate se ispitnome koordinatoru.

Potrebno je popuniti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe).

Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazujete opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.)

Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi donosi Školsko ispitno povjerenstvo.

1. Naknadna prijava ispita

Rok: do 03. 05. 2019. (uključivo i taj dan).

Napominjem:

u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

Centru se šalje skenirana odluka ŠIP-a putem e-maila: ik.dm@ncvvo.hr

Ako je odluka ŠIP-a pozitivna Centar u sustavu prijavljuje ispite.

 

2. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 03. 05. 2019. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad želite promijeniti prijavljeni ispit, uvijek morate jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit.

Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

 

3. Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 14. 05. 2019. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita potrebno je popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita.

ŠIP donosi odluku o odjavi ispita.

 

Prijava studijskih programa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2019. u 9 sati.

Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2019./2020.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

 

ispitna koordinatorica

 

OBAVIJEST

Dragi maturanti,

na mrežnoj stranici Tehničke škole Županja možete pratiti obavijesti o državnoj maturi u školskoj godini 2018./2019.

U prilogu možete motriti Pravilnik o polaganju državne mature, Kalendar državne mature u ljetnom i jesenskom roku u školskoj godini 2018./2019., Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature.

Svakako motrite Ispitne kataloge za državnu maturu 2018./2019.

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2018-2019/

 

Vaša ispitna koordinatorica

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

Dragi maturanti,

pozivamo vas i vaše roditelje na Roditeljski sastanak u školskoj godini 2018./2019., 30. siječnja 2018. u 18:00 sati u amfiteatru triju srednjih škola.

Predviđen je sljedeći Dnevni red:

1. Proces državne mature u Republici Hrvatskoj

2. Državna matura u Tehničkoj školi Županja u školskoj godini 2018./2019.

3. Razno 

Učenici i njihovi roditelji zaprimit će obavijest o procesu državne mature, ispitima na državnoj maturi, elektroničnim prijavama ispita i Kalendaru polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019.

 

ravnatelj, ispitna koordinatorica i razrednici 4. a i 4. b razreda

 

 

PODSJETINIK

Važni datumi državne mature u školskoj godini 2018./2019.:

od 1. 12. 2018. do 15. 2. 2019. prijava ispita državne mature (do 15. 2. 2019. do 12.00 sati)

od 1. 12. 2018. do 27. 2. 2019. dostava dokumentacije Centru

od 1. 12. 2018. do 16. 2. 2019. dostava zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije

od 15. 2. 2019. do 3. 5. 2019. naknadna prijava – samo iz opravdanih razloga i promjena prijavljenih ispita – samo iz opravdanih razloga

od 15. 2. 2019. do 14. 5. 2019. odjava prijavljenih ispita

od 1. 12. 2018. do 3. 5. 2019. uplata ispita državne mature

do 25. 5. 2019. dostava svjedodžbe o završenom 4. razredu (ako kandidat završava 4.razred)

do 2. 7. 2019. dostava završne svjedodžbe

 

Ispitna koordinatorica

 

DRŽAVNA MATURA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

 

VAŽNA OBAVIJEST

 
Pokrenuta je nova mrežna aplikacija Generator državne mature  u vlasništvu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 
Namijenjena je pristupnicima državne mature koji se žele pripremati za ispite državne mature na svojim računalima, laptopima ili tabletima.Sadrži zadatke s ljetnoga i jesenskoga roka provedenih ispita državne mature više i osnovne razine iz 2014./2015. i 2015./2016. školske godine koji se nalaze na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 
Kako bi korisnik imao pristup generiranim ispitima, mora se na početnoj stranici registrirati u sustav putem AAI podataka i nakon toga prijaviti. Kada korisnik odabere određeni predmet i razinu, generira se određeni broj nasumičnih pitanja iz baze zadataka i kreira se ispit kao na državnoj maturi u 2014./2015. ili 2015./2016. školskoj godini. Korisnik ne može vidjeti nasumično odabrana pitanja dok ne odabere opciju Započni ispit i pokrene odbrojavanje. Nakon isteka vremena zadanoga za rješavanje ispita ili ako korisnik prije isteka vremena odabere opciju Završi ispit, treba prijeći na sljedeću stranicu na kojoj može vidjeti rezultate ispita i prebaciti ih u PDF.
 
Na priloženoj poveznici možete pristupiti mrežnoj aplikaciji Generator državne mature.
 
http://gdmt.ncvvo.hr/welcome
 
Ispitna koordinatorica
 

 

VAŽNA OBAVIJEST

 

15. veljače 2018. završila je prijava ispita državne mature.

U skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13). prijavljene ispite možete odjaviti, promijeniti i naknadno prijaviti ispit.

Za ove postupke morate se javiti ispitnom koordinatoru.

Učenik popunjava obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe).
Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.)

Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi donosi Školsko ispitno povjerenstvo te o tome obavještava Centar.

1. Naknadna prijava ispita

Rok: do 7. 5. 2018. (uključujući i taj dan).

Napominjem: 
u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

2. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 7. 5. 2018. (uključujući i taj dan)
Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. 
Svi ostali slučajevi pripadaju naknadnoj prijavi.

3. Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 17. 5. 2018. (uključujući i taj dan)
Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita.
Školsko ispitno povjerenstvo donosi odluku o odjavi ispita.

 

Obrasce možete preuzeti na priloženoj poveznici: https://www.ncvvo.hr/drzavna-matura-2017-2018-naknadne.../

 

Ispitna koordinatorica

 

PODSJETNIK

Dragi maturanti,
promotrite važne datume i vaše aktivnosti koje vas očekuju.


 

Vrijeme

Aktivnost učenika

od

do

1.

 1. 12. 2017.

15. 2. 2018.

prijava ispita državne mature do

15. 2. 2018. do 12.00 sati

• potvrđivanje ispravnosti osobnih podataka

•                 potvrđivanje ispravnosti ocjena od 1. do 3. razreda

•                 potvrđivanje ispravnosti ocjena od 1. do 4. razreda  u medicinskim školama

2.

 1. 12. 2017.

 31. 1. 2018.

•  samo učenici kojima je potrebna prilagodba ispitne tehnologije ispitnome koordinatoru dostaviti sve nalaze i mišljenja koji se prilažu zahtjevu za prilagodbu ispitne tehnologije

3.

15. 2. 2018.

 7. 5. 2018.

•                 naknadna prijava - samo iz opravdanih razloga

•                 promjena prijavljenih ispita – samo iz opravdanih razloga

4.

15. 2. 2018.

17. 5. 2018.

• odjava prijavljenih ispita

5.

22. 5. 2018.

30. 5. 2018.

•                 potvrđivanje ocjena 4. razreda

•                 potvrđivanje ocjena 5. razreda medicinske škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ispitna koordinatorica

 

VAŽNA OBAVIJEST

Dragi maturanti,

pozivamo vas i vaše roditelje na Drugi roditeljski sastanak u školskoj godini 2017./2018., 31. siječnja 2018. u 17:30 sati u amfiteatru triju srednjih škola.

Predviđen je sljedeći Dnevni red:

1. Proces državne mature u Republici Hrvatskoj

2. Državna matura u Tehničkoj školi Županja u školskoj godini 2017./2018.

3. Analiza uspjeha učenika na kraju prvoga polugodišta

4. Pedagoške mjere

5. Razno 

Učenici i njihovi roditelji zaprimit će obavijest o procesu državne mature, ispitima na državnoj maturi, elektroničnim prijavama ispita i Kalendaru polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018.

 

ravnatelj, ispitna koordinatorica i razrednici 4. A i 4. B razreda

 

 

OBAVIJEST

Dragi maturanti,

na mrežnoj stranici Tehničke škole Županja možete pratiti obavijesti o državnoj maturi u školskoj godini 2017./2018.

U prilogu možete motriti Pravilnik o polaganju državne mature, Kalendar državne mature u ljetnom i jesenskom roku u školskoj godini 2017./2018., Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature.

Svakako motrite Ispitne kataloge za državnu maturu 2017./2018.

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2017-2018/

 

Vaša ispitna koordinatorica

 

 

 

DRŽAVNA MATURA U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.

OBAVIJEST

Dragi maturanti,

prijave ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2016./2017. otpočinju 1. prosinca 2016. u 12:00 sati. Prijave ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2016./2017. okončat će se 15. veljače 2017. u 12:00 sati.

Tijekom prve prijave na vebnu stranicu Postani student, pažljivo pročitajte i prihvatite Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave.

Molim, redovito pratite vebne stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr i Postani student: www.postani-student.hr.

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete priupitati ispitnu koordinatoricu u Tehničkoj školi Županja ili uputiti svoj upit Info centru (01/4501 899, info.centar@ncvvo.hr).

Upit o prijavama studijskih programa možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php klikom Pošaljite upit.


Molim, pomno proučite priložene Upute za učenike prije prve prijave na vebnu stranicu Postani student!

 

Vaša ispitna koordinatorica

 

 

OBAVIJEST

Dragi maturanti,

pomno proučite Kalendar ključnih datuma za pristupnike koji prijavljuju ispite državne mature u školskoj godini 2016./2017. Kalendar ključnih datuma upućuje na radnje kojima ćete uspješno izvršiti prijavu i pristupanje ispitima državne mature.

https://www.ncvvo.hr/prijave-ispita-drzavne-mature-ljetnome-roku-skolske-godine-2016-2017/

 

Ispitna koordinatorica

 

OBAVIJEST

Dragi maturanti,

promotrite Priručnik za prijavu ispita državne mature za učenike koji u školskoj godini 2016./2017. završavaju 4. razred srednjih škola / 5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj.

 

Ispita koordinatorica

 

PODSJETNIK

Dragi maturanti,

sve obavijesti o prijavama ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017. i prijavama za upis na pojedine studijske programe možete pronaći na vebnoj stranici www.studij.hr!

 

Ispitna koordinatorica

 

PODSJETNIK

Dragi maturanti,

podsjećam sve učenike koji žele prijaviti ispite državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2016./2017., da ispite mogu prijaviti do 15. veljače 2017. u 12:00 sati.

Studijske programe moguće je odabirati ili promijeniti do 17. srpnja 2017.

 

Ispitna koordinatorica

 

PODSJETNIK

Dragi maturanti,

pomno promotrite poveznicu koja sadrži Ispitne kataloge i ogledne ispite za državnu maturu 2016./2017. Motrite sadržaj Ispitnih kataloga iz Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika, Njemačkoga jezika, Matematike te izbornih predmeta. Promotrite upute i priloge uz poveznice Dodatci uz ispite (iz Fizike, Matematike i Informatike) te Upute za džepno računalo.

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2016-2017/

 

Ispitna koordinatorica

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

Dragi maturanti,

naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

 

Naknadne prijave, promjene ispita

Rok: do 8. svibnja 2017. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.

Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

Napomena: 
     - uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku
     - uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe
   
 

Odjave ispita

Rok: do 18. svibnja 2017. (uključujući taj dan)
 
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr.

 

Ispitna koordinatorica

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2016./2017.

Ispiti se mogu prijavljivati od 20. srpnja u 12:00 sati, do 31. srpnja do 12:00 sati. 

Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici u sustavu ‘Postani student’.

Odjava i plaćanje ispita

Ispiti na jesenskom roku kreću 23. kolovoza i traju do 8. rujna 2017. prema Kalendaru državne mature 2016./2017. za jesenski rok.

Ispite na jesenskom roku moći ćete odjaviti od 31. srpnja do 4. kolovoza 2017. (uključujući taj dan), a za odjavu, pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava@ncvvo.hr .

U određenim situacijama, ispiti na jesenskom roku se plaćaju, a obveza plaćanja bit će vam vidljiva nakon prijave ispita na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu, koje moraju upisati na uplatnicu.

Rok za uplatu je 4. kolovoza 2017. (uključujući i taj dan). 

Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

 

Ispitna koordinatorica

 

 

DRŽAVNA MATURA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

PODSJETNIK

Danas u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku u školskoj godini 2015./2016.

Rok za prigovore spram objavljenih rezultata ispita traje 48 sati od objave: od 13. srpnja 2016. u 12:00 sati do 15. srpnja 2016. u 12:00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2015./2016. završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem Školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred.

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će 18. srpnja 2016. u 12:00 sati.

 

Ispitna koordinatorica

 

OBAVIJEST

1. Prigovor spram rezultata ispita državne mature

Prigovore možete načiniti od 13. srpnja u 12:00 sati do 15. srpnja u 12:00 sati.

Postupak
U postojeći obrazac upisujete naziv Škole, mjesto, ime i prezime ispitnoga koordinatora, naziv nastavnoga predmeta (i razinu - A - viša ili B - osnovna), datum, vaše ime i prezime.

Kratak opis prigovora: Navedite točno zadatak na koji ulažete prigovor, ispitnu knjižicu u kojoj je zadatak objavljen (ako ima više knjižica). Tekst prigovora mora biti konkretan.

Potpis učenika - vaš potpis kemijskom olovkom crne ili plave boje

2. Upisni broj

Prilikom dolaska na upis, morate imati upisni broj fakulteta na koji ste primljeni. On će biti naveden na vašem profilu na mrežnoj stranici Postani student. Svakako ga prepišite i ponesite sa sobom. Ukoliko neki fakultet ima rok za upise prije nego dobijete svjedodžbe, prepišite upisni broj fakulteta na koji ste primljeni. To bi trebalo biti dovoljno jer na fakultetu imaju uvid u vaše rezultate.

3. Objava konačnih rezultata

Konačni rezultati državne mature, a time i fakultet na kojega ste primljeni (fakultet na kojemu ste prošli i koji je najviši na vašoj listi prioriteta) bit će objavljeni 18. srpnja 2016. u 18:00 sati. Nemojte čekati zadnji trenutak, nego liste prioriteta posložite prema svojim željama.

4. Podjela svjedodžba

Svjedodžbe ćete moći preuzeti 21. srpnja 2016. Ukoliko sustav omogući raniji ispis, o tome ću vas obavijestiti. Ukoliko neki fakultet ima raniji rok upisa, moći ćete se upisati jer fakulteti imaju uvid u vaše rezultate. Kontaktirajte fakultet zbog dogovora o predaji originalnih svjedodžba i potvrda.

5. Prijave za jesenski rok državne mature

Prijave za jesenski rok državne mature: od 20. srpnja 2016. do 31. srpnja 2016. putem mrežne stranice Postani student.

 

Ispitna koordinatorica

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2015./2016.

Početak prijava 20. 7. 2016. od 12:00 sati do 31. 7. 2016. u 12:00 sati

– Pristupnici prijavljuju ispite samostalno putem stranice www.postani-student.hr

Napomena: učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u Centar.

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

– od 24. 8. 2016. do 9. 9. 2016.

Mjesto pisanja ispita državne mature:

– Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda
srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u svojim školama.

Odjava ispita:
od 31. 7. 2016. do 4. 8. 2016. (uključujući taj dan)
– Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

– Rok za uplatu: 4.  8. 2016. (uključujući i taj dan)

Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama, na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su ispisani i podatci za uplatu, koje moraju prepisati na uplatnicu i koji se odnose isključivo na pristupnikove podatke. Nije moguće s tim pozivom na broj odobrenja uplatiti nečiji drugi ispit, niti od drugoga pristupnika prepisati broj. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom. Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana zbog pogrešno upisanog podatka na uplatnici.

Napomene:
– pristupnici koji su prijavili više ispita, a odustanu od polaganja ispita, a ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit plaćaju
Uplate se evidentiraju redom prema datumu pisanja ispita.
– pristupnici koji imaju zaduženja iz ljetnoga roka moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova, kako je objavljeno na poveznici Zaduženja i uplate
– učenici koji su ove godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku i ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku
– učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
– pozivom na broj Info centra 01/4501 899
– slanjem upita e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr

 

Ispitna koordinatorica

 

 

 

 

 

DRŽAVNA MATURA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

 

OBAVIJEST

Dragi maturanti,

prijave ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2015./2016. otpočinju 1. prosinca 2015. u 12:00 sati. Prijave ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2015./2016. okončat će se 2. veljače 2016. u 12:00 sati.

Tijekom prve prijave na vebnu stranicu Postani student, pažljivo pročitajte i prihvatite Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave.

Molim, redovito pratite vebne stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr i Postani student: www.postani-student.hr.

Za dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete priupitati ispitnu koordinatoricu u Tehničkoj školi Županja ili uputiti svoj upit Info centru (01/4501 899, info.centar@ncvvo.hr).

Upit o prijavama studijskih programa možete poslati putem poveznice https://www.studij.hr/pages/kontakt.php klikom Pošaljite upit.


Molim, pomno proučite priložene Upute za učenike prije prve prijave na vebnu stranicu Postani student!

 

Vaša ispitna koordinatorica

 

PODSJETNIK

Dragi maturanti,

pomno proučite priloženi Vodič kroz ispite državne mature u školskoj godini 2015./2016.

Vodič kroz ispite državne mature namijenjen je svim pristupnicima koji su prijavili ispite državne mature u školskoj godini 2015./2016. godini. Svrha je Vodiča upoznati pristupnike s kalendarom i načinom provedbe ispita državne mature, znanjima, vještinama i kompetencijama koje se ispituju ispitom, trajanjem ispita, tipovima zadataka koji su u ispitima, onim što se od pristupnika očekuje u ispitu i priborom koji smiju upotrebljavati kako bi se što bolje pripremili i postigli uspjeh na državnoj maturi.

Sve obavijesti o ispitima državne mature, ispitne kataloge iz predmeta koji se polažu i ogledne primjere ispita možete pronaći na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr) te na priloženoj poveznici Ispitni katalozi za državnu maturu 2015./2016.

 

Ispitna koordinatorica

 

OBAVIJEST

Dragi maturanti,

pomno proučite Kalendar ključnih datuma za pristupnike koji prijavljuju ispite državne mature u školskoj godini 2015./2016. Kalendar ključnih datuma upućuje na radnje kojima ćete uspješno izvršiti prijavu i pristupanje ispitima državne mature.

 

Ispitna koordinatorica

 

OBAVIJEST

Dragi maturanti,

promotrite Priručnik za prijavu ispita državne mature za učenike koji u školskoj godini 2015./2016. završavaju 4. razred srednjih škola / 5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj.

 

Ispita koordinatorica

 

PODSJETNIK

Dragi maturanti,

sve obavijesti o prijavama ispita državne mature u školskoj godini 2015./2016. i prijavama za upis na pojedine studijske programe možete pronaći na vebnoj stranici www.studij.hr!

 

Ispitna koordinatorica

 

PODSJETNIK

Dragi maturanti,

podsjećam sve učenike koji žele prijaviti ispite državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2015./2016., da ispite mogu prijaviti do 2. veljače 2016. u 12:00 sati.

Studijske programe moguće je odabirati ili promijeniti do 18. srpnja 2016.

 

Ispitna koordinatorica

 

VAŽNA OBAVIJEST

Dragi maturanti,

naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

 

Naknadne prijave, promjene ispita

Rok: do 7. svibnja 2016. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.

Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

Napomena: 
     - uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku
     - uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe
   
 

Odjave ispita

Rok: do 17. svibnja 2016. (uključujući taj dan)
 
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Info centra: 01 4501 899 ili e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr.

 

Ispitna koordinatorica

 

PODSJETNIK

Danas u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku u školskoj godini 2015./2016.

Rok za prigovore spram objavljenih rezultata ispita traje 48 sati od objave: od 13. srpnja 2016. u 12:00 sati do 15. srpnja 2016. u 12:00 sati.

Učenici koji su u školskoj godini 2015./2016. završili četvrti razred srednje škole u Republici Hrvatskoj prigovor podnose pisanim putem Školskome ispitnome povjerenstvu, u školi u kojoj su završili četvrti razred.

Svi ostali pristupnici prigovore upisuju osobno na svojim stranicama, na poveznici Moji prigovori.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će 18. srpnja 2016. u 12:00 sati.

 

Ispitna koordinatorica

 

OBAVIJEST

1. Prigovor spram rezultata ispita državne mature

Prigovore možete načiniti od 13. srpnja u 12:00 sati do 15. srpnja u 12:00 sati.

Postupak
U postojeći obrazac upisujete naziv Škole, mjesto, ime i prezime ispitnoga koordinatora, naziv nastavnoga predmeta (i razinu - A - viša ili B - osnovna), datum, vaše ime i prezime.

Kratak opis prigovora: Navedite točno zadatak na koji ulažete prigovor, ispitnu knjižicu u kojoj je zadatak objavljen (ako ima više knjižica). Tekst prigovora mora biti konkretan.

Potpis učenika - vaš potpis kemijskom olovkom crne ili plave boje

2. Upisni broj

Prilikom dolaska na upis, morate imati upisni broj fakulteta na koji ste primljeni. On će biti naveden na vašem profilu na mrežnoj stranici Postani student. Svakako ga prepišite i ponesite sa sobom. Ukoliko neki fakultet ima rok za upise prije nego dobijete svjedodžbe, prepišite upisni broj fakulteta na koji ste primljeni. To bi trebalo biti dovoljno jer na fakultetu imaju uvid u vaše rezultate.

3. Objava konačnih rezultata

Konačni rezultati državne mature, a time i fakultet na kojega ste primljeni (fakultet na kojemu ste prošli i koji je najviši na vašoj listi prioriteta) bit će objavljeni 18. srpnja 2016. u 18:00 sati. Nemojte čekati zadnji trenutak, nego liste prioriteta posložite prema svojim željama.

4. Podjela svjedodžba

Svjedodžbe ćete moći preuzeti 21. srpnja 2016. Ukoliko sustav omogući raniji ispis, o tome ću vas obavijestiti. Ukoliko neki fakultet ima raniji rok upisa, moći ćete se upisati jer fakulteti imaju uvid u vaše rezultate. Kontaktirajte fakultet zbog dogovora o predaji originalnih svjedodžba i potvrda.

5. Prijave za jesenski rok državne mature

Prijave za jesenski rok državne mature: od 20. srpnja 2016. do 31. srpnja 2016. putem mrežne stranice Postani student.

 

Ispitna koordinatorica

 

VAŽNA OBAVIJEST

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2015./2016.

Početak prijava 20. 7. 2016. od 12:00 sati do 31. 7. 2016. u 12:00 sati

– Pristupnici prijavljuju ispite samostalno putem stranice www.postani-student.hr

Napomena: učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok, niti ih slati u Centar.

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

– od 24. 8. 2016. do 9. 9. 2016.

Mjesto pisanja ispita državne mature:

– Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda
srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u svojim školama.

Odjava ispita:
od 31. 7. 2016. do 4. 8. 2016. (uključujući taj dan)
– Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-maila na adresu: odjava@ncvvo.hr

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

– Rok za uplatu: 4.  8. 2016. (uključujući i taj dan)

Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama, na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su ispisani i podatci za uplatu, koje moraju prepisati na uplatnicu i koji se odnose isključivo na pristupnikove podatke. Nije moguće s tim pozivom na broj odobrenja uplatiti nečiji drugi ispit, niti od drugoga pristupnika prepisati broj. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom. Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana zbog pogrešno upisanog podatka na uplatnici.

Napomene:
– pristupnici koji su prijavili više ispita, a odustanu od polaganja ispita, a ne odjave ih u roku, ne mogu birati koji ispit plaćaju
Uplate se evidentiraju redom prema datumu pisanja ispita.
– pristupnici koji imaju zaduženja iz ljetnoga roka moraju podmiriti dugovanja, jer se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova, kako je objavljeno na poveznici Zaduženja i uplate
– učenici koji su ove godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku i ponovo ih prijavljuju u jesenskome roku
– učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili ispite u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
– pozivom na broj Info centra 01/4501 899
– slanjem upita e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr

 

Ispitna koordinatorica

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

Danas, 14. rujna 2016., u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature u jesenskom roku.

14. rujna 2016., od 12:00 sati, počinje rok za prigovore koji prema Pravilniku o polaganju državne mature traje 48 sati od objave rezultata.

Ukoliko imate bilo kakvih dvoumljenja, molim, uputite se u prostor Škole, do 16. rujna u 12:00 sati možete predati prigovor na rezultate (odnosno prigovor na ocjenu).

Učenik pisani prigovor podnosi Školskom ispitnome povjerenstvu u školi (predaje ispitnome koordinatoru).

Obrazac za prigovor koji učenik popunjava, nalazi se u prilogu.

 

Ispitna koordinatorica

 

 

 

http://dokumenti.ncvvo.hr/Dokumenti_centra/Pravilnici/Prijedlog_Kalendara_ljetni_rok.pdf

http://dokumenti.ncvvo.hr/Dokumenti_centra/Pravilnici/Prijedlog_Kalendara_jesenski_rok.pdf

http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/katalozi2016

http://www.azoo.hr/images/razno/Pravilnik_drzavna_matura.pdf

 

 

 

TražilicaRASPORED SATI


KALENDAR 2021/22.


POPIS UDŽBENIKA


Oglasna ploča

Vremenik


Koliko je sati?

 

 

 


Raspored informacija

 


RADIJSKA EMISIJA

 

 


OFFICE 365

E dnevnik za roditelje i učenike


E dnevnik upute

Dokumenti

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Korisni linkovi

 

   

    

 

 

preskoči na navigaciju